สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขจันทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เขตเขว้า
 
1. นางนิธิกานต์  นนทศิลา
2. นายนนทวัชร์  นนทศิลา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรพรม   ทองปัญญา
2. เด็กชายพันธะวา   ศิลาชัย
3. เด็กชายอภิวัฒน์   กาญจรัส
 
1. นายเพชร  ผามณี
2. นายประเทศธีระวุฒิ  ครุธแก้ว
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายพัชรศักดิ์  กรเกษมสันต์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  วงษ์บา
3. เด็กหญิงแพทริญา  วงษ์บา
 
1. นางปิ่นอนงค์  กระแสโสม