สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.24 ทองแดง 30 1. เด็กชายพนมพร  ศรีสุข
2. เด็กชายรัชวุฒิ  สมทิพย์
 
1. นายสมใจ  กิ่งคำ
2. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.82 ทองแดง 34 1. เด็กชายกฤษณะรายณ์  อำพันลา
2. เด็กชายคมสันต์  สายลาม
 
1. นายสมใจ  กิ่งคำ
2. นายอนนท์  อนุพันธ์