สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันดำ
2. เด็กหญิงอรอินทร์  บุญยก
 
1. นางสาววลัยพรรณ  สอนศรี
2. นางฉัตรสุดา  ชัยเรียบ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินธา  ติละบาล
2. เด็กหญิงรินนภา  ใยนนท์
3. เด็กหญิงศศินันท์  จันดำ
 
1. นางศิริรักษ์  เฉวียงหงส์
2. นางฉัตรสุดา  ชัยเรียบ