สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 52.4 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุทธิ์สนธ์
 
1. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กหญิงพาขวัญ  มีชัย
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรสุดา  โคตรพันธ์
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แขมคำ
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงชินานันท์  มะเค็ง
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายสราวุฒิ  เหลาภา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิสนธ์
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  จันทะสาร
2. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู