สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยสุนทร
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ไชยลา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วปลั่น
4. เด็กชายปฏิพล  ไวมงคุณ
5. เด็กหญิงปริตา  ศิลาวรรณ
6. เด็กชายพิทยา  ดวงโสดา
 
1. นายจำลอง  สุตาพัน์
2. นายปราโมทย์  พรรณโรจน์
3. นายเทพเทวัญ  ศิลาโชติ