สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงบัณฑิภา  นาเสถียร
2. เด็กชายสุชาดา  พิลัย
 
1. นายชำนาญ  ไชยโยธา
2. นางสาวรังสิยา  สุกิจวัฒนกุล