สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงหมอก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.15 เงิน 19 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ดาวเรือง
2. เด็กชายธนากร  ทวีธนวาณิชย์
 
1. นายระบบ  จันทะแจ่ม
2. นายพินิจ  โสภาสพ