สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เนตนัดตา
2. เด็กหญิงสุพัตทรา  มุลิวัลย์
 
1. นายศุภเวช  ศรปัญญา
2. นางมณีรัตนา  มั่นยืน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุริโย  สุขจันทร์
 
1. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  องอาจ
 
1. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ