สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายบิลลี่  เบคแคม สเปนซ์
2. เด็กชายพิชาภัทร  ไชยงาม
3. เด็กชายสุระชาติ  อัฒจักร
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นางมาลินี  ไชยงาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบิลลี่  เบคแคม สเปนซ์
2. เด็กชายพิชาภัทร  ไชยงาม
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นางมาลินี  ไชยงาม