สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ปัททุม
2. เด็กชายสุระชาติ  อัฒจักร
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กชายพิชาภัทร  ไชยงาม
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน 28 1. เด็กชายบิลลี่  เบคแคม สเปนซ์
2. เด็กชายพิชาภัทร  ไชยงาม
 
1. นางมาลินี  ไชยงาม
2. นางเรืองอุไร  สีสดดี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71 เงิน 28 1. เด็กชายบิลลี่  เบคแคม สเปนซ์
2. เด็กชายสุระชาติ  อัฒจักร
3. เด็กหญิงอุไรพร  ชาญนอก
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อาจหาญ
2. นางสาวประภาพร  บ่อชล
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายธนวัฒน์  อาจหาญ
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  อาศัย
3. เด็กชายเจตพล  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อาจหาญ
2. นางสาวประภาพร  บ่อชล