สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายพิชาภัทร  ไชยงาม
 
1. นางมาลินี  ไชยงาม
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พิมนาจ
2. เด็กหญิงภัทราพร  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายอนุศักดิ์  คำลา
 
1. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  อาจหาญ