สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายธีรภัทร   ศรีสุนนท์
 
1. นางศรีนวล  สมภาค
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงธนัญญา  ประสงค์
2. เด็กหญิงภัทรจิต  รำไทสงค์
3. เด็กหญิงรัตนกร  พันดี
 
1. นางสุภาพันธ์  สุนทร
2. นายประเสริฐ  แหวนวงษ์
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แท่นแก้ว
 
1. นางสุภาพันธ์  สุนทร
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงปุญยาพร  งาหอม
 
1. นางอนัญชิตา  สมศรี