ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน