ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.16 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.66 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน