ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
12 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
14 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน