ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
14 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน