ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน