ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน