เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 ต.ค. 2557
14 ต.ค. 2557
15 ต.ค. 2557
16 ต.ค. 2557
17 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เรื่องการเป็นตัวแทนเขตเข้าภาคไม่ต้องทำอะไรในระบบภาค

ให้จัดการข้อมูลให้ถูกต้องในระดับเขตก็พอ แล้วระบบจะโอนจากเขตไปภาคเอง

ให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบเขตให้เรียบร้อยก่อนวัน 5 พฤศจิกายน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สรุปผลการลงทะเบียนแข่งขันระดับเขตของกลุ่มโรงเรียน

ที่ กลุ่มโรงเรียน
1 น้ำตกห้วยจันทน์
2 ตำหนักไทร
3 ศรีรัตนะ
4 ขุนโพธิ์ภูไพร
5 บึงระนาม
6 พนมดงรัก
7 มออีแดง
 
 

ตาราง - สถานที่แข่งขัน

อับเดทล่าสุดของอำเภอขุนหาญ วันที่ 11

ที่ อำเภอ ตารางแข่งขัน แผนผัง แผนที่เดินทาง แก้ไขใหม่
1 กันทรลักษ์ {} {}   {}
2 ขุนหาญ {} {} {} {}
3 ศรีรัตนะ {}{} {}{} {}  
4 เบญจลักษ์ {} {}   {}
 
 

สิทธิ์การใช้งานระบบกลุ่มโรงเรียน

ที่ กลุ่มโรงเรียน สถานะ ระดับโอน
1 น้ำตกห้วยจันทน์ โอนแล้ว 100%
2 ตำหนักไทร โอนแล้ว 100%
3 ศรีรัตนะ โอนแล้ว 100%
4 ขุนโพธิ์ภูไพร โอนแล้ว 100%
5 บึงระนาม โอนแล้ว 100%
6 พนมดงรัก โอนแล้ว 100%
7 มออีแดง โอนแล้ว 100%

ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการโอนให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2557 

หากไม่มีข้อมูลให้ทำการเพิ่ม ชื่อผิดให้ทำการแก้ไข

{คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
http://www.esan64.bbl.ac.th/?name=data&file=dl&file=lookup_d&id=69}

 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีไม่มีการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ดำเนินการโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th หรือ รายละเอียดตามลิงค์ >> http://www.innoobec.com/?p=142&preview=true

(ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)

กลุ่มโครงการพิเศษ

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. 0 2288 5895

E-mail : thaiobecrobot@gmail.com

วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 20:37 น.
ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น
- แบ่งระดับการแข่งขันเป็น
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
รายละเอียด คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 20:36 น.
กิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ และระดับภาค ส่งเข้าแข่งระดับชาติ
กิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
และระดับภาค ส่งเข้าแข่งระดับชาติ 

กิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ และระดับภาค ส่งเข้าแข่งระดับชาติ ได้แก่
1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Crossword , Amath  คำคม ซูโดกุ)
2. กิจกรรมโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.ต้น , ม.ปลาย ดำเนินการโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รายละเอียดตามลิงค์ >> http://www.innoobec.com/?p=142&preview=true
3. กิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
4. เครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาน
วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 20:26 น.
 

   

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 220
จำนวนทีม 1,666
จำนวนนักเรียน 4,143
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,604
จำนวนกรรมการ 1,307
ครู+นักเรียน 6,747
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,054
ประกาศผลแล้ว 244/245 (99.59%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์จัดการแข่งขันระดับกลุ่ม
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 58
สัปดาห์นี้ 127
สัปดาห์ที่แล้ว 7
เดือนนี้ 134
เดือนที่แล้ว 41
ปีนี้ 5,549
ทั้งหมด 250,676