หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมอำเภอขุนหาญ 17.406708,104.780041
2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ  
3 โรงเรียนบ้านกระทิง อำเภอขุนหาญ  
4 โรงเรียนบ้านดอนข่า อำเภอขุนหาญ  
5 โรงเรียนบ้านดาน อำเภอขุนหาญ  
6 โรงเรียนบ้านพราน อำเภอขุนหาญ  
7 โรงเรียนบ้านพิงพวย  
8 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์   085-4647064
9 โรงเรียนบ้านศิวาลัย อำเภอขุนหาญ  
10 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ  
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง อำเภอขุนหาญ  
12 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ อำเภอขุนหาญ  
13 โรงเรียนบ้านโนนแฝก อำเภอขุนหาญ  
14 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  
15 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)  
16 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  
17 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  
18 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรรถโกวิท เตชะนัง โทร.0934149526 อีเมล์ aotthagowit_nop@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]