หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามวอลเล่ย์บอล 16 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามฟุตบอล 16 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามฟุตบอล 16 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 16 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 16 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 16 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 - ป.6/5 16 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 - ป.6/7 16 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้น 2 ห้อง ป.2./2 16 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้น 2 ห้อง ป.2./3 16 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
-
09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 8 เมษายน 2558
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
-
09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 8 เมษายน 2558
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
-
09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 8 เมษายน 2558
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
-
09.00 น. เป้นต้นไป วันที่ 8 เมษายน 2558
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
-
09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 8 เมษายน 2558
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
-
09.00 น. เป้นต้นไป วันที่ 8 เมษายน 2558
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
-
09.00 น. เป้นต้นไป วันที่ 8 เมษายน 2558
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
-
09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 8 เมษายน 2558


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรรถโกวิท เตชะนัง โทร.0934149526 อีเมล์ aotthagowit_nop@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]