หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย ห้องวิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพิงพวย ห้องวิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย ห้องวิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 14 ต.ค. 2557 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 14 ต.ค. 2557 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 14 ต.ค. 2557 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องภาษาไทย 14 ต.ค. 2557 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 14 ต.ค. 2557 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2557 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2557 09.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 หอประชุม ห้อง หอประชุม 14 ต.ค. 2557 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 หอประชุม ห้อง หอประชุม 14 ต.ค. 2557 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย หอประชุม ห้อง หอประชุม 14 ต.ค. 2557 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 14 ต.ค. 2557 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 14 ต.ค. 2557 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 14 ต.ค. 2557 09.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคารห้องสังคม ห้อง ห้องสังคม 14 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรรถโกวิท เตชะนัง โทร.0934149526 อีเมล์ aotthagowit_nop@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]