หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 7 ห้อง ป.1/4 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 7 ห้อง ป.2/3 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 7 ห้อง ป.3/3 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 7 ห้อง ป.4/3 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 7 ห้อง ป.5/3 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 7 ห้อง ป.6/3 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 811 การแข่งขันการเล่านิทาน(Story Telling) ป.1-ป.3
-
-
8 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 1 ห้อง ม.1/1 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
9 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 1 ห้อง ม.1/2 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 5 ห้อง ม.2/1 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
11 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 5 ห้อง ม.2/2 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
12 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ห้อง นาฏศิลป์ 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 5 ห้อง ม.3/3 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
14 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 5 ห้อง ม.3/2 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
15 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 1 ห้อง ม.1/3 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
16 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 5 ห้อง ม.3/1 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
17 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อาคาร 5 ห้อง ม.2/3 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรรถโกวิท เตชะนัง โทร.0934149526 อีเมล์ aotthagowit_nop@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]