หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 68 50 76.92% 10 15.38% 3 4.62% 2 3.08% 65
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 48 39 86.67% 5 11.11% 0 0% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 53 35 74.47% 9 19.15% 2 4.26% 1 2.13% 47
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 49 33 75% 7 15.91% 2 4.55% 2 4.55% 44
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 37 24 82.76% 4 13.79% 0 0% 1 3.45% 29
6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 27 21 77.78% 5 18.52% 0 0% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 23 21 91.3% 1 4.35% 1 4.35% 0 0% 23
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 40 20 60.61% 6 18.18% 1 3.03% 6 18.18% 33
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 27 20 95.24% 1 4.76% 0 0% 0 0% 21
10 โรงเรียนบ้านขนุน 28 19 70.37% 2 7.41% 2 7.41% 4 14.81% 27
11 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 22 19 90.48% 1 4.76% 0 0% 1 4.76% 21
12 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 26 17 68% 5 20% 0 0% 3 12% 25
13 โรงเรียนบ้านโดนอาว 20 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
14 โรงเรียนบ้านตูม 25 15 62.5% 3 12.5% 4 16.67% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 21 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
16 โรงเรียนบ้านตาเอก 20 15 78.95% 1 5.26% 3 15.79% 0 0% 19
17 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 27 14 53.85% 9 34.62% 2 7.69% 1 3.85% 26
18 โรงเรียนบ้านพยอม 18 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
19 โรงเรียนบ้านหนองจิก 16 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 15 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
21 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
22 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 18 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านตระกวน 15 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 16 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 22 10 55.56% 4 22.22% 1 5.56% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 18 10 55.56% 3 16.67% 4 22.22% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
31 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านด่าน 14 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
33 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 17 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 14 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนบ้านโนนสูง 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านสามเส้า 14 9 64.29% 1 7.14% 4 28.57% 0 0% 14
39 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 13 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
40 โรงเรียนบ้านตาปรก 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 16 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
42 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
43 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านดาน 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
50 โรงเรียนบ้านสว่าง 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 11 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านดอนข่า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านหนองคู 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านกราม 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 12 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 10 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 9 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนบ้านดู่ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านกันทรอม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 11 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านหนองหิน 10 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านจานบัว 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านกระเบา 10 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านนารังกา 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านจานเลียว 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านกระทิง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านสดำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านชำม่วง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านกระหวัน 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนมหาราช 2 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านระหาร 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านจะเนียว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 8 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านสลับ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
98 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 12 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
99 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนโนนสูง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านตาแท่น 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านคำกลาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านชำเขียน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านบักดอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านเพ็ก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านปุน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านสะพุง 6 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านปะทาย 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านซำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านตานวน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านระโยง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านอาราง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
157 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านโตนด 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านขะยูง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านตระกาจ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านผือ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านขนาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านภูทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
176 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านกันจด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านตาแบน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านกระบี่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านกันจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านโนนแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านนาขนวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านจองกอ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรรถโกวิท เตชะนัง โทร.0934149526 อีเมล์ aotthagowit_nop@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]