กิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ และระดับภาค ส่งเข้าแข่งระดับชาติ
กิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
และระดับภาค ส่งเข้าแข่งระดับชาติ 

กิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ และระดับภาค ส่งเข้าแข่งระดับชาติ ได้แก่
1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Crossword , Amath  คำคม ซูโดกุ)
2. กิจกรรมโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.ต้น , ม.ปลาย ดำเนินการโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รายละเอียดตามลิงค์ >> http://www.innoobec.com/?p=142&preview=true
3. กิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
4. เครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาน
วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 20:26 น.