เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 ต.ค. 2557
23 ต.ค. 2557
24 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การเปลี่ยนตัวนักเรียน และครูผู้สอน ในวันแข่งขัน

1. แบบการขอเปลี่ยนตัวนักเรียน

2. แบบการขอเปลี่ยนครูผู้สอน

โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วยื่นต่อประธานศูนย์การแข่งขัน

และนำไปมอบให้กับคณะกรรมการตัดสินประจำกิจกรรม
 

วันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 16:00 น.
แจ้งโรงเรียนทุกแห่ง

   การเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ควบคุม
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคที่สกลนคร
ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เป็นอย่างช้า
โดยทำหนังสือแจ้งที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
(แจ้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557)

**********************  

ปฏิทินการแข่งขัน ครั้งที่ 64  คลิกที่นี่

สถานที่แข่งขัน คลิกที่นี่

(แจ้งวันที่่ 8 ตุลาคม 2557)

*******************************  

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 05:53 น.
แจ้งตัวแทนเครือข่าย

การดำเนินการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-13 ตุลาคม 2557

1 ตุลาคม 2557  แจ้งตัวแทนเครือข่าย  ถ้าหากเครือข่ายใดดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันได้แล้วสามารถดำเนินการลงทะเบียนให้โรงเรียนได้แล้วที่ เมนูระบบกลุ่มโรงเรียน

*************

ขอให้ตัวแทนเครือข่ายทำการลงทะเบียนให้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ที่ประสงค์จะส่งนักเรียนพิการเรียนร่วมเข้าแข่งขัน

ขอให้
เปิดระบบให้ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วมในทุกกิจกรรม  
ไม่ต้องทำการคัดเลือกตัวแทนเครือข่าย
หลังจากนั้นให้โรงเรียนลงทะเบียนในระบบโรงเรียนต่อไปเหมือนกับนักเรียนปกติ
สถานที่แข่งขัน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
(แจ้งวันที่ 4 ตุลาคม 2557)

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 05:48 น.
ข่าวแจ้งศูนย์จัดการแข่งขัน

 1 ตุลาคม 2557 แจ้งทุกศูนย์จัดการแข่งขัน 12 แห่ง  วันที 1 ตุลาคม  2557 เป็นต้นไป สามารถจัดระบบการจัดการแข่งขันได้แล้วที่ เมนูผู้ดูแลระบบ

  ********************* *****************

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 05:38 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 290
จำนวนทีม 2,871
จำนวนนักเรียน 6,246
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,263
จำนวนกรรมการ 1,195
ครู+นักเรียน 10,509
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,704
ประกาศผลแล้ว 223/223 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 16
สัปดาห์ที่แล้ว 95
เดือนนี้ 335
เดือนที่แล้ว 333
ปีนี้ 668
ทั้งหมด 348,956