หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 501 ถนน คลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000 นางสาวกัญณภัทร พลศรี   0885903615
2 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 นางศรีเศวต จอมหงส์  
3 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า หมู่ 4 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นางวิไลวรรณ บุญญโก   0821275580
4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ นางมณเฑียร คละครือ   0818782814
5 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง นายสมคิด ไกรยสิทธิ์  
6 โรงเรียนปทุมวิทยากร 16 ถนนเจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นางกัณนิกา โสภาพันธ์   0817902130
7 โรงเรียนมารีย์นิรมล 120/3 ซ.แม่ชี ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นางเสาวลักษณ์ ศรีใส นางสุกัญญา ร่วมรักษ์   0813604665,083930046
8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 153 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นายทองพูน อรัญกุูล   045-255037
9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นายสมชัย จารุจิตร   0868777042
10 โรงเรียนอุบลวิทยาคม นางพิชญา หมทอง  
11 โรงเรียนเมืองอุบล 530 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นางสวลี บุญเจริญ   081-3935669

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]