หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 21 - 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารเอนกประสงค์ 22 ต.ค. 2557 08.30เป็นต้นไป
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารอนุบาล 23 ต.ค. 2557 08.30. เป็นต้นไป
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารห้องสมุด ห้อง ใต้ถุนอาคาร. 22 ต.ค. 2557 08.3เป็นต้นไป
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารห้องสมุด ห้อง ใต้ถุนอาคาร 23 ต.ค. 2557 08.30 เป็นต้นไป
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 22 ต.ค. 2557 08.30 เป็นต้นไป
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 23 ต.ค. 2557 08.30 เป็นต้นไป
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารสัตบรรณ ห้อง ใต้ถุน ป.2 22 ต.ค. 2557 08.30 เป็นต้นไป ให้เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ โต๊ะ มาให้พร้อม
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารบัวแก้ว ชั้น 1 ห้อง ป.4-6 22 ต.ค. 2557 09.00 -12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารสัตบรรณ ชั้น ใต้ถุนอาคารป.2 23 ต.ค. 2557 08.30. เป็นต้นไป ให้รรนำและเตรียมอุปกรณ์ในการนำเสนองานให้พร้อมเช่นโต๊ะ
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารบัวแก้ว ชั้น 1 ห้อง ชั้นป..4-6 23 ต.ค. 2557 08.30. เป็นต้นไป
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารสัตบรรณ ชั้น ใต้ถุนอาคารป.1-3 23 ต.ค. 2557 08.30เป็นต้นไป ให้โรงเรียนเตรียมและนำอุปกรณ์ในการนำเสนอผลงานมาในวันแข่งขัน
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารสัตบรรณ ป.1-3 ห้อง ใต้ถุน ป.1-3 22 ต.ค. 2557 09.00 -16.00 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ โต๊ะ ให้พร้อม
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารสัตบรรณ ป.1-3 ห้อง ใต้ถุน ป.1-3 22 ต.ค. 2557 08.30 เป็นต้นไป ให้รรเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ โต๊ะ ให้พร้อม
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารสัตบรรณ ห้อง ใต้ถุนชั้นป.1-3 23 ต.ค. 2557 08.30 เป็นต้นไป
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารสัตบรรณ ห้อง ใต้ถุน ป.1-3 22 ต.ค. 2557 08.30เป็นต้นไป ให้โรงเรียนนำอุปกรณ์ในการแข่งขัน เช่นโต๊ะในการวางงานเพื่อนำเสนอมาเอง
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารสัตบรรณ ชั้น ใต้ถุน ชั้น ป1-3 23 ต.ค. 2557 08.30 เป็นต้นไป
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้อง อาคารชั่วคราว หลังอาคารสำนักงานโรงเรียน 22 ต.ค. 2557 08.30 เป็นต้นไป
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้อง อาคารชั่วคราว. หลังอาคารสำนักงานโรงเรียน 23 ต.ค. 2557 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]