หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 21 - 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารนิลปัทม์ ห้อง ห้อง ป.4/1 22 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารนิลปัทม์ ห้อง ห้อง ป.4/3 23 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารนิลปัทม์ ห้อง ห้อง ป.4/5 24 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ใต้ถุนอาคารมังคลอุบล(อาคาร7) ห้อง อาคาร7 22 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ใต้ถุนอาคารมังคลอุบล(อาคาร7) 23 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 หน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 21 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สัตตบรรณ ห้อง ห้อง E-Classroom 22 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สัตตบรรณ ห้อง ห้อง E-Classroom 23 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม หอประชุมใหญ่ 22 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม หอประชุมใหญ่ 23 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ห้องอุบลวิทย์ 1 22 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ห้องอุบลวิทย์ 1 23 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ห้องอุบลวิทย์ 1 24 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สัตตบรรณ ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องพุทธศาสตรน์ 22 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สัตตบรรณ ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องพุทธศาสน์ 23 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สัตตบรรณ ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องพุทธศาสน์ 24 ต.ค. 2557 09.00 -16.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปลไทย/อังกฤษ ป.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารสัตบุศย์ ชั้น ป.3 ห้อง ห้องวิทย์ 22 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
09.00 -16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]