หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 21 - 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 โรงเรียนบ้านปลาดุก 22 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 โรงเรียนบ้านปลาดุก 22 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 โรงเรียนบ้านปลาดุก 24 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 โรงเรียนบ้านปลาดุก 24 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 ห้องประชุม สพป.อบ.1 ห้อง ห้องประชุมราชธานี 22 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 ห้องประชุม สพป.อบ.1 ห้อง ห้องประชุมราชธานี 22 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 ห้องประชุม สพป.อบ.1 ห้อง ห้องประชุมราชธานี 24 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 ห้องประชุม สพป.อบ.1 ห้อง ห้องประชุมราชธานี 25 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 โรงเรียนบ้านปลาดุก 25 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 โรงเรียนบ้านปลาดุก 25 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]