หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 21 - 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้องอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ม.1/1 อาคาร 4 ชั้น 2 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ป.3/1 อาคาร 7 ชั้น 1 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ป3/2 อาคาร 7 ชั้น 1 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ป 3/3 อาคาร 7 ชั้น 1 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร ป 4/1 อาคาร 5 ชั้น 1 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ป 4/3 ชั้น 1 23 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ป 6/1 อาคาร 6 ชั้น 2 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ป 6/2 ชั้น 2 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารเอนกประสงค์ 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ป.5/1 อาคาร 5 ชั้น 2 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ม.1/3 อาคาร 4 ชั้น 2 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ป.5/3 อาคาร 5 ชั้น 2 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ม 2/3 อาคาร 4 ชั้น 3 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร ห้อง ม 2/1 อาคาร 4 ชั้น 3 22 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]