ข่าวแจ้งศูนย์จัดการแข่งขัน

 1 ตุลาคม 2557 แจ้งทุกศูนย์จัดการแข่งขัน 12 แห่ง  วันที 1 ตุลาคม  2557 เป็นต้นไป สามารถจัดระบบการจัดการแข่งขันได้แล้วที่ เมนูผู้ดูแลระบบ

  ********************* *****************

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 05:38 น.