แจ้งตัวแทนเครือข่าย

การดำเนินการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-13 ตุลาคม 2557

1 ตุลาคม 2557  แจ้งตัวแทนเครือข่าย  ถ้าหากเครือข่ายใดดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันได้แล้วสามารถดำเนินการลงทะเบียนให้โรงเรียนได้แล้วที่ เมนูระบบกลุ่มโรงเรียน

*************

ขอให้ตัวแทนเครือข่ายทำการลงทะเบียนให้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ที่ประสงค์จะส่งนักเรียนพิการเรียนร่วมเข้าแข่งขัน

ขอให้
เปิดระบบให้ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วมในทุกกิจกรรม  
ไม่ต้องทำการคัดเลือกตัวแทนเครือข่าย
หลังจากนั้นให้โรงเรียนลงทะเบียนในระบบโรงเรียนต่อไปเหมือนกับนักเรียนปกติ
สถานที่แข่งขัน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
(แจ้งวันที่ 4 ตุลาคม 2557)

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 05:48 น.