แจ้งโรงเรียนทุกแห่ง

   การเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ควบคุม
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคที่สกลนคร
ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เป็นอย่างช้า
โดยทำหนังสือแจ้งที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
(แจ้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557)

**********************  

ปฏิทินการแข่งขัน ครั้งที่ 64  คลิกที่นี่

สถานที่แข่งขัน คลิกที่นี่

(แจ้งวันที่่ 8 ตุลาคม 2557)

*******************************  

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 05:53 น.