หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn3

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

 

003 วิทยาศาสตร์

1.  086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 2.  085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3.  823 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3 4.  090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
5.  091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 6.  093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
7.  094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 8.  095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
9.  096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 10.  099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
11.  100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12.  174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
13.  181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 14.  184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
15.  190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 16.  191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]