หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล๒ พิบูลวิทยาคาร อาคารหอประชุม อาคาร ๒ ห้อง ประชุม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 18 - 34
09.00 เป็นต้นไป
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล๒ พิบูลวิทยาคาร อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล๒ พิบูลวิทยาคาร อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล๒ พิบูลวิทยาคาร อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 827 เกมการศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล๒ พิบูลวิทยาคาร อาคารอนุบา ห้อง อนุบาล 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]