สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 80 13 7 1 100
2 บ้านหนองเม็ก 44 16 11 6 71
3 บ้านหนองกุง 41 16 10 7 67
4 บ้านนาโพธิ์ 28 8 4 1 40
5 บ้านนกเต็น 27 11 1 2 39
6 บ้านนาโพธิ์กลาง 26 3 1 1 30
7 บ้านห้วยหมาก 24 12 6 3 42
8 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 24 9 1 2 34
9 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 24 6 2 0 32
10 บ้านด่าน 23 8 6 7 37
11 ชุมชนบ้านระเว 22 4 4 6 30
12 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 19 14 4 3 37
13 บ้านคำหนามแท่ง 19 3 4 3 26
14 บ้านสำโรง 18 13 8 6 39
15 บ้านหนามแท่ง 17 15 7 5 39
16 บ้านฟ้าห่วน 17 12 9 1 38
17 บ้านป่ากุงน้อย 17 7 0 2 24
18 บ้านคำหว้า 17 3 7 3 27
19 บ้านแก้งกอก 17 1 1 1 19
20 บ้านนาคาย 16 10 6 4 32
21 บ้านชาด 16 9 4 6 29
22 บ้านโนนม่วงโนนจิก 16 5 8 9 29
23 บ้านโนนก่อ 15 12 6 2 33
24 บ้านนาชุม 15 3 4 2 22
25 บ้านห้วยแดง 15 3 0 3 18
26 ชุมชนห้วยไผ่ 14 7 3 0 24
27 บ้านหนองเชือก 14 5 1 3 20
28 บ้านจันทัย 14 4 3 2 21
29 บ้านภูหล่น 14 2 1 1 17
30 บ้านไฮหย่อง 14 2 1 0 17
31 บ้านหนองขุ่น 14 2 0 1 16
32 บ้านโนนยานาง 13 10 4 3 27
33 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 13 7 6 2 26
34 บ้านนาเจริญ 13 6 3 1 22
35 บ้านนาเลิน 13 2 4 3 19
36 บ้านไร่ 12 13 4 1 29
37 บ้านโคกเที่ยง 12 9 2 1 23
38 บ้านเอือดใหญ่ 12 8 1 0 21
39 บ้านสร้างแก้ว 12 6 6 3 24
40 บ้านนาคอ 12 4 0 1 16
41 บ้านชาดฮี 12 3 2 1 17
42 นิคมสร้างตนเอง 2 12 1 4 1 17
43 บ้านโนนคูณ 12 1 0 0 13
44 บ้านคำก้อม 11 9 6 5 26
45 บ้านโนนกาหลง 11 6 5 0 22
46 บ้านสุวรรณวารี 11 6 1 2 18
47 บ้านนาห้วยแคน 11 4 1 2 16
48 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 11 3 1 1 15
49 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 10 10 3 3 23
50 บ้านโพธิ์ศรี 10 7 2 2 19
51 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 10 3 4 3 17
52 บ้านบะไห 10 3 3 2 16
53 บ้านดอนตะลี 10 1 2 1 13
54 บ้านห้วยดู่ 10 0 0 0 10
55 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 9 7 6 2 22
56 ชุมชนบ้านวังสะแบง 9 5 4 1 18
57 บ้านแก่งดูกใส 9 5 1 3 15
58 บ้านนาบัว 9 3 0 1 12
59 บ้านหินลาดแสนตอ 9 3 0 1 12
60 บ้านผักหย่า 9 1 0 0 10
61 บ้านโพนแพง 9 0 0 0 9
62 บ้านโนนสุข 8 7 4 2 19
63 บ้านตุงลุงเหนือ 8 5 0 0 13
64 บ้านคำผ่าน 8 2 2 0 12
65 นิคมสร้างตนเอง 5 8 2 0 1 10
66 บ้านป่ากุงใหญ่ 8 1 0 2 9
67 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 7 8 0 0 15
68 บ้านโนนหนองบัว 7 3 0 0 10
69 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 7 2 7 0 16
70 บ้านดงดิบ 7 2 0 0 9
71 บ้านกุ่ม 7 1 2 2 10
72 บ้านหนองโพธิ์ 7 1 0 0 8
73 บ้านนาจาน 6 6 5 1 17
74 บ้านเลิงบาก 6 6 3 1 15
75 บ้านโนนจิก 6 6 0 3 12
76 บ้านท่าช้าง 6 5 4 2 15
77 บ้านไร่ใต้ 6 5 1 4 12
78 บ้านแก่งกบ 6 4 1 2 11
79 บ้านปากบุ่ง 6 3 2 2 11
80 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 6 3 2 0 11
81 บ้านนาเอือด 6 3 0 1 9
82 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 6 2 3 2 11
83 บ้านคำหมาไน 6 2 0 1 8
84 บ้านพลาญชัย 6 1 3 0 10
85 บ้านภูมะหรี่ 6 0 2 0 8
86 บ้านดงแถบ 6 0 0 1 6
87 บ้านสวาสดิ์ 5 7 1 2 13
88 บ้านหินโงม 5 4 1 2 10
89 บ้านทุ่งนาเมือง 5 4 1 1 10
90 บ้านโนนสว่าง 5 3 2 3 10
91 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 5 2 2 1 9
92 บ้านสะพือท่าค้อ 5 2 1 1 8
93 บ้านหนองห้าง 5 2 0 0 7
94 บ้านโดมประดิษฐ์ 5 1 1 0 7
95 บ้านนาโพธิ์ใต้ 5 1 0 1 6
96 บ้านสระคำ 5 1 0 1 6
97 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 1 0 1 6
98 บ้านขัวแคน 4 5 0 0 9
99 บ้านโนนจันทร์ 4 4 1 3 9
100 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 4 4 1 1 9
101 บ้านฝางคำสามัคคี 4 3 2 2 9
102 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 4 3 1 1 8
103 บ้านม่วงโคน 4 3 1 0 8
104 บ้านห้วยน้ำใส 4 2 3 2 9
105 บ้านท่าเสียวคันลึม 4 2 1 0 7
106 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 4 2 0 1 6
107 บ้านดอนก่อ 4 1 2 0 7
108 บ้านโนนม่วง 4 1 1 0 6
109 บ้านหนองผือ 4 1 0 1 5
110 บ้านตามุย 4 0 0 0 4
111 บ้านแหลมทอง 3 4 1 0 8
112 บ้านหนองกอก 3 4 0 0 7
113 บ้านตุงลุง 3 4 0 0 7
114 บ้านคันไร่ 3 3 2 2 8
115 บ้านห้วยยาง 3 3 1 1 7
116 บ้านนาหว้า 3 2 1 0 6
117 บ้านโชคอำนวย 3 2 1 0 6
118 บ้านนาดี 3 2 0 1 5
119 บ้านป่าเลา 3 2 0 0 5
120 บ้านโนนข่า-โนนยาง 3 1 1 1 5
121 บ้านโนน 3 1 0 3 4
122 บ้านโนนกุง 3 1 0 1 4
123 บ้านเม็ก 3 0 1 0 4
124 บ้านชาด 3 0 0 1 3
125 บ้านเดื่อสะพานโดม 3 0 0 0 3
126 บ้านดอนขวาง 3 0 0 0 3
127 บ้านซะซอม 3 0 0 0 3
128 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 2 6 1 3 9
129 บ้านหัวเห่ว 2 3 0 2 5
130 บ้านโนนค้อลุคุ 2 3 0 1 5
131 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 2 3 0 1 5
132 บ้านแขมใต้ 2 3 0 0 5
133 บ้านเวินบึก 2 2 1 0 5
134 บ้านถิ่นสำราญ 2 2 1 0 5
135 บ้านสิม 2 2 1 0 5
136 บ้านดงบาก 2 2 0 1 4
137 บ้านวังพอก 2 2 0 0 4
138 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 2 1 1 0 4
139 บ้านจิกลุ่ม 2 1 0 0 3
140 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 2 1 0 0 3
141 บ้านนาแก 2 1 0 0 3
142 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 2 1 0 0 3
143 บ้านแก่งยาง 2 1 0 0 3
144 บ้านแก่งกอก 2 1 0 0 3
145 อนุบาลตระการทิพย์ 2 1 0 0 3
146 บ้านห้วยเดื่อ 2 1 0 0 3
147 บ้านราษฎร์เจริญ 2 0 2 1 4
148 นิคมสร้างตนเอง 6 2 0 1 0 3
149 บ้านบัวแดง 2 0 0 1 2
150 บ้านยอดดอนชี 2 0 0 0 2
151 บ้านสะพือใต้ 2 0 0 0 2
152 บ้านดอนงัว 1 6 3 1 10
153 บ้านสร้างถ่อ 1 3 3 0 7
154 บ้านหินสูง 1 2 3 2 6
155 บ้านหนองแสงใหญ่ 1 2 1 0 4
156 บ้านลาดวารี 1 2 0 2 3
157 บ้านวังแคน 1 2 0 2 3
158 บ้านดอนชี 1 2 0 1 3
159 บ้านสัน 1 2 0 1 3
160 บ้านดูกอึ่ง 1 1 3 0 5
161 บ้านดอนโพธิ์ 1 1 1 0 3
162 บ้านดอนพันชาด 1 1 1 0 3
163 บ้านแขมเหนือ 1 1 0 1 2
164 บ้านคำเตย 1 1 0 0 2
165 นิคมสร้างตนเอง 3 1 1 0 0 2
166 บ้านดอนน้ำคำ 1 1 0 0 2
167 บ้านนาทอย 1 1 0 0 2
168 บ้านนาโป่งโพน 1 1 0 0 2
169 เพียงหลวง ๑๒ 1 1 0 0 2
170 บ้านไทรงาม 1 0 2 0 3
171 บ้านคันเปือย 1 0 1 1 2
172 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 0 1 0 2
173 บ้านนาทม 1 0 0 4 1
174 บ้านคันท่าเกวียน 1 0 0 1 1
175 บ้านสงยาง 1 0 0 1 1
176 บ้านหนองกุงน้อย 1 0 0 1 1
177 บ้านอ่างหินน้อย 1 0 0 0 1
178 บ้านกุดชมภู 1 0 0 0 1
179 บ้านจุการ 1 0 0 0 1
180 บ้านทุ่งหนองบัว 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองชาด 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองโน 1 0 0 0 1
183 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 0 0 0 1
184 บ้านบากชุม 0 3 0 0 3
185 บ้านห้วยไฮ 0 2 4 0 6
186 บ้านหนองหอย 0 2 1 0 3
187 บ้านเหล่าคำ 0 2 0 1 2
188 บ้านห้วยหมากใต้ 0 2 0 0 2
189 บ้านหนองบัวฮี 0 1 1 0 2
190 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 1 1 0 2
191 บ้านคำไหล 0 1 0 1 1
192 บ้านคำเตย 0 1 0 1 1
193 บ้านกุดเรือคำ 0 1 0 0 1
194 บ้านงิ้ว 0 1 0 0 1
195 บ้านจิกเทิง 0 1 0 0 1
196 บ้านลาดควาย 0 1 0 0 1
197 บ้านห้วยสะคาม 0 1 0 0 1
198 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 1 1 1
199 บ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 1 1 1
200 นิคม 2 อนุบาล 0 0 1 0 1
201 ประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 1 0 1
202 บ้านบัวทอง 0 0 0 1 0
203 บ้านปากโดม 0 0 0 1 0
204 บ้านหนองคูณ 0 0 0 1 0
รวม 1,411 640 314 236 2,601