สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 80 13 7 1 100
2 บ้านหนองเม็ก 38 16 11 6 65
3 บ้านนกเต็น 34 11 1 2 46
4 บ้านหนองกุง 29 15 9 6 53
5 บ้านนาโพธิ์ 27 8 4 1 39
6 บ้านนาโพธิ์กลาง 27 3 1 1 31
7 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 23 9 1 2 33
8 บ้านห้วยหมาก 21 12 6 3 39
9 บ้านด่าน 21 9 6 6 36
10 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 19 14 4 3 37
11 บ้านคำหนามแท่ง 19 3 4 3 26
12 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 17 6 2 0 25
13 ชุมชนบ้านระเว 17 3 3 6 23
14 บ้านฟ้าห่วน 16 12 9 1 37
15 บ้านนาคาย 16 10 6 4 32
16 บ้านชาด 16 9 4 6 29
17 บ้านป่ากุงน้อย 16 7 0 2 23
18 บ้านสำโรง 15 12 8 6 35
19 บ้านโนนก่อ 15 12 6 2 33
20 บ้านโนนม่วงโนนจิก 15 5 8 9 28
21 บ้านนาชุม 15 4 4 2 23
22 บ้านคำหว้า 15 3 7 3 25
23 บ้านห้วยแดง 15 3 0 3 18
24 บ้านหนามแท่ง 14 14 6 5 34
25 บ้านไร่ 14 13 4 1 31
26 ชุมชนห้วยไผ่ 14 7 3 0 24
27 บ้านนาเจริญ 14 5 3 1 22
28 บ้านหนองเชือก 14 5 1 3 20
29 บ้านภูหล่น 14 2 1 1 17
30 บ้านคำก้อม 13 11 6 5 30
31 บ้านโนนยานาง 13 10 4 3 27
32 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 13 7 6 2 26
33 บ้านโนนกาหลง 13 6 5 0 24
34 บ้านเอือดใหญ่ 12 8 1 0 21
35 บ้านชาดฮี 12 3 2 1 17
36 บ้านนาเลิน 12 2 4 3 18
37 นิคมสร้างตนเอง 2 12 1 4 1 17
38 บ้านโนนคูณ 12 1 0 0 13
39 บ้านโคกเที่ยง 11 9 2 1 22
40 บ้านสุวรรณวารี 11 5 1 2 17
41 บ้านนาห้วยแคน 11 4 1 2 16
42 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 11 3 1 1 15
43 บ้านหนองขุ่น 11 2 0 1 13
44 บ้านแก้งกอก 11 1 1 1 13
45 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 10 10 3 3 23
46 บ้านโพธิ์ศรี 10 7 2 2 19
47 บ้านสร้างแก้ว 10 6 6 3 22
48 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 10 3 4 3 17
49 บ้านห้วยดู่ 10 0 0 0 10
50 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 9 7 6 2 22
51 บ้านจันทัย 9 5 3 2 17
52 บ้านแก่งดูกใส 9 5 2 3 16
53 ชุมชนบ้านวังสะแบง 9 4 4 1 17
54 บ้านนาคอ 9 4 0 0 13
55 บ้านนาบัว 9 3 0 1 12
56 บ้านหินลาดแสนตอ 9 3 0 1 12
57 บ้านผักหย่า 9 1 0 0 10
58 บ้านโพนแพง 9 0 0 0 9
59 บ้านคำผ่าน 8 2 3 0 13
60 นิคมสร้างตนเอง 5 8 2 0 1 10
61 บ้านกุ่ม 8 1 2 2 11
62 บ้านป่ากุงใหญ่ 8 1 0 2 9
63 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 7 8 0 0 15
64 บ้านโนนสุข 7 7 4 2 18
65 บ้านท่าช้าง 7 6 4 2 17
66 บ้านตุงลุงเหนือ 7 5 0 0 12
67 บ้านโนนหนองบัว 7 3 0 0 10
68 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 7 2 7 0 16
69 บ้านดงดิบ 7 2 0 0 9
70 บ้านหนองโพธิ์ 7 1 0 0 8
71 บ้านนาจาน 6 7 6 1 19
72 บ้านเลิงบาก 6 6 3 1 15
73 บ้านโนนจิก 6 6 0 3 12
74 บ้านแก่งกบ 6 4 1 2 11
75 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 6 3 2 0 11
76 บ้านนาเอือด 6 3 0 1 9
77 บ้านไฮหย่อง 6 2 1 0 9
78 บ้านคำหมาไน 6 2 0 1 8
79 บ้านพลาญชัย 6 1 3 0 10
80 บ้านภูมะหรี่ 6 0 1 0 7
81 บ้านดงแถบ 6 0 0 1 6
82 บ้านสวาสดิ์ 5 7 1 2 13
83 บ้านไร่ใต้ 5 6 1 4 12
84 บ้านทุ่งนาเมือง 5 4 1 1 10
85 บ้านปากบุ่ง 5 3 2 2 10
86 บ้านโนนสว่าง 5 3 2 2 10
87 บ้านบะไห 5 2 4 2 11
88 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 5 2 3 2 10
89 บ้านสะพือท่าค้อ 5 2 1 1 8
90 บ้านหนองห้าง 5 2 0 0 7
91 บ้านโดมประดิษฐ์ 5 1 1 0 7
92 บ้านนาโพธิ์ใต้ 5 1 0 1 6
93 บ้านสระคำ 5 1 0 1 6
94 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 1 0 1 6
95 บ้านขัวแคน 4 5 0 0 9
96 บ้านโนนจันทร์ 4 4 1 3 9
97 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 4 4 1 1 9
98 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 4 4 1 1 9
99 บ้านฝางคำสามัคคี 4 3 2 2 9
100 บ้านห้วยน้ำใส 4 2 3 2 9
101 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 4 2 2 1 8
102 บ้านท่าเสียวคันลึม 4 2 1 0 7
103 บ้านดอนก่อ 4 1 2 0 7
104 บ้านโนนม่วง 4 1 1 0 6
105 บ้านหนองผือ 4 1 0 1 5
106 บ้านตามุย 4 0 0 0 4
107 บ้านแหลมทอง 3 4 1 0 8
108 บ้านหินโงม 3 4 0 1 7
109 บ้านหนองกอก 3 4 0 0 7
110 บ้านคันไร่ 3 3 2 2 8
111 บ้านนาหว้า 3 2 1 0 6
112 บ้านโชคอำนวย 3 2 1 0 6
113 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 3 2 0 1 5
114 บ้านนาดี 3 2 0 1 5
115 บ้านป่าเลา 3 2 0 0 5
116 บ้านโนนข่า-โนนยาง 3 1 1 1 5
117 บ้านโนน 3 1 0 3 4
118 บ้านเม็ก 3 0 1 0 4
119 บ้านชาด 3 0 0 1 3
120 บ้านเดื่อสะพานโดม 3 0 0 0 3
121 บ้านดอนขวาง 3 0 0 0 3
122 บ้านซะซอม 3 0 0 0 3
123 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 2 6 1 3 9
124 บ้านตุงลุง 2 4 0 0 6
125 บ้านห้วยยาง 2 3 1 1 6
126 บ้านหัวเห่ว 2 3 0 2 5
127 บ้านโนนค้อลุคุ 2 3 0 1 5
128 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 2 3 0 1 5
129 บ้านแขมใต้ 2 3 0 0 5
130 บ้านหินสูง 2 2 4 2 8
131 บ้านเวินบึก 2 2 1 0 5
132 บ้านถิ่นสำราญ 2 2 1 0 5
133 บ้านสิม 2 2 1 0 5
134 บ้านวังพอก 2 2 0 0 4
135 บ้านดอนตะลี 2 1 2 1 5
136 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 2 1 1 0 4
137 บ้านโนนกุง 2 1 0 1 3
138 บ้านจิกลุ่ม 2 1 0 0 3
139 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 2 1 0 0 3
140 บ้านนาแก 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 2 1 0 0 3
142 บ้านแก่งยาง 2 1 0 0 3
143 อนุบาลตระการทิพย์ 2 1 0 0 3
144 บ้านห้วยเดื่อ 2 1 0 0 3
145 บ้านราษฎร์เจริญ 2 0 2 1 4
146 นิคมสร้างตนเอง 6 2 0 1 0 3
147 บ้านบัวแดง 2 0 0 1 2
148 บ้านสะพือใต้ 2 0 0 0 2
149 บ้านดอนงัว 1 6 3 1 10
150 บ้านสร้างถ่อ 1 3 3 0 7
151 บ้านม่วงโคน 1 3 1 0 5
152 บ้านหนองแสงใหญ่ 1 2 1 0 4
153 บ้านลาดวารี 1 2 0 2 3
154 บ้านวังแคน 1 2 0 2 3
155 บ้านดงบาก 1 2 0 1 3
156 บ้านดอนชี 1 2 0 1 3
157 บ้านสัน 1 2 0 1 3
158 บ้านดูกอึ่ง 1 1 3 0 5
159 บ้านดอนโพธิ์ 1 1 1 0 3
160 บ้านดอนพันชาด 1 1 1 0 3
161 บ้านแขมเหนือ 1 1 0 1 2
162 บ้านคำเตย 1 1 0 0 2
163 นิคมสร้างตนเอง 3 1 1 0 0 2
164 บ้านดอนน้ำคำ 1 1 0 0 2
165 บ้านนาทอย 1 1 0 0 2
166 บ้านนาโป่งโพน 1 1 0 0 2
167 เพียงหลวง ๑๒ 1 1 0 0 2
168 บ้านไทรงาม 1 0 2 0 3
169 บ้านคันเปือย 1 0 1 1 2
170 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 0 1 0 2
171 บ้านนาทม 1 0 0 4 1
172 บ้านคันท่าเกวียน 1 0 0 1 1
173 บ้านสงยาง 1 0 0 1 1
174 บ้านหนองกุงน้อย 1 0 0 1 1
175 บ้านยอดดอนชี 1 0 0 0 1
176 บ้านอ่างหินน้อย 1 0 0 0 1
177 บ้านกุดชมภู 1 0 0 0 1
178 บ้านจุการ 1 0 0 0 1
179 บ้านทุ่งหนองบัว 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองชาด 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองโน 1 0 0 0 1
182 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 0 0 0 1
183 บ้านบากชุม 0 3 0 0 3
184 บ้านห้วยไฮ 0 2 4 0 6
185 บ้านหนองหอย 0 2 1 0 3
186 บ้านเหล่าคำ 0 2 0 1 2
187 บ้านห้วยหมากใต้ 0 2 0 0 2
188 บ้านหนองบัวฮี 0 1 1 0 2
189 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 1 1 0 2
190 บ้านคำไหล 0 1 0 1 1
191 บ้านคำเตย 0 1 0 1 1
192 บ้านกุดเรือคำ 0 1 0 0 1
193 บ้านงิ้ว 0 1 0 0 1
194 บ้านจิกเทิง 0 1 0 0 1
195 บ้านลาดควาย 0 1 0 0 1
196 บ้านห้วยสะคาม 0 1 0 0 1
197 บ้านแก่งกอก 0 1 0 0 1
198 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 1 1 1
199 บ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 1 1 1
200 นิคม 2 อนุบาล 0 0 1 0 1
201 ประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 1 0 1
202 บ้านบัวทอง 0 0 0 1 0
203 บ้านปากโดม 0 0 0 1 0
204 บ้านหนองคูณ 0 0 0 1 0
รวม 1,320 641 314 231 2,506