ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านตุงลุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน