ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 43 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 39 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 34 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 34 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 27 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน