ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำหมาไน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน