ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน