ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
10 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน