ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน