ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน