ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.33 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.16 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.83 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.16 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน