ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน