ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินสูง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.6 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน