ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.66 ทอง 7  
10 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน