ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน